Detská besiedka v cirkevnom zbore funguje a má svoje pravidelné stretnutia, počas školského roku a to nasledovne:

MATKOCIRKEV SOĽ – PIATOK – 16:00h. – vedie: ThDr. Zuzana Kubačková

FILIÁLKA ČAKLOV – SOBOTA – 10:00h. – vedie: Klaudia Mattová