funguje v našom cirkevnom zbore. Ženy sa stretávajú pri Božom slove, duchovných piesňach, ale i pri rôznych aktivitách. V rámci spoločných stretnutí prežívajú požehnané chvíle v spoločenstve s Pánom Ježišom Kristom, ale aj pri tvorivých činnostiach, ktoré sú zaujímavé. Ženy zo spoločenstva už po dva roky napiekli vianočné oplátky pre všetkých členov cirkevného zboru.