Predsedníctvo cirkevného zboru:

    Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár, konsenior ŠZS
    Viera Ďorďovičová – zborová dozorkyňa


Námestná farárka na kaplánskom miesteThDr. Zuzana Kubačková

Zástupca zborovej dozorkyne: Ing. Vladimír Ďorďovič

Kurátori cirkevného zboru:

Ing. Matej Matta – matkocirkev Soľ                                                                       

Ľudmila Hrivniaková – filiálka Čaklov
Viera Nemcová – filiálka Zámutov
Vladimír Kmec – filiálka Hlinné
Milan Sciranka – filiálka Zlatník
Pavol Demčák – filiálka Jastrabie nad Topľou

Presbyteri cirkevného zboru:

  • Matkocirkev Soľ: Ing. Mária Antolová, Jaroslav Berta, Mgr. Matúš Boroš, Ing. Martina Gajdošová, Štefan Hajník, Ružena Hajníková, Ing. Helena Hudáková, Mária Hudáková, Mgr. Tatiana Kmecová, Jana Mastiľaková, Stanislav Michalík, Anna Vancáková, Mária Vancáková
  • Filiálka Čaklov: Marcela Demčáková, Marta Demková, Ing. Jana Ďuranová – Sabovíková, Miroslav Hajník,  Ing. Miroslav Jakubov, Daniela Jakubová, PhDr. Slavomír Kmec, Danka Krištanová, Bc. Klaudia Mattová  Jozef Onder, Daniela Porubänová, Ing. Viera Šerešová
  • Filiálka Zámutov: Mgr. Magdaléna Gaľová, Miroslav Hrivňák, Peter Majerník; Dušan Matta, Viktória Nagyová, Jozef Peržeľ
  • Filiálka Hlinné: Miroslav Čurlík, Vladimír Jenčo, Anna Štofová; Martina Radová
  • Filiálka Zlatník: Andrej Česlák
  • Filiálka Jastrabie nad Topľou: Martina Konečná

Pokladníčky cirkevného zboru: Ing. Mária Antolová (Soľ), Daniela Jakubová (Čaklov), Gabriela Beňková (Zámutov), Mgr. Miroslav Krištan (Hlinné)

Účtovníčka cirkevného zboru: Ing. Helena Hudáková

Kantori cirkevného zboru: Bc. Eva Hajníková; Mgr. Zuzana Kentošová, PhD.; Rebeka Kubačková

Kostolníci cirkevného zboru: Anna Bertová (Soľ), Ján a Ľudmila Hrivniakovci (Čaklov), Anna Mattová (Zámutov), Emília Žipajová (Hlinné)

Vnútromisijný výbor: predsedajúci: Ľuboš Kubačka – zborový farár; Vierka Ďorďovičová – zborová dozorkyňa; Vladimír Ďorďovič – zástupca zborovej dozorkyne; členovia: Zuzana Kubačková – námestná farárka, Kvetka Borošová (Soľ), Martina Gajdošová (Soľ), Ľudmila Hrivniaková (Čaklov), Alena Balent – Nováková (Čaklov), Zdenka Majerníková (Zámutov), Dušan Matta ml. (Zámutov), Adriana Jenčová (Hlinné), Danka Kmecová (Hlinné)

Hospodársky výbor: predsedajúci: Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár; Vierka Ďorďovičová – zborová dozorkyňa; Ing. Vladimír Ďorďovič – zástupca zborovej dozorkyne; členovia: Ing. Matej Matta – matkocirkev Soľ, Ľudmila Hrivniaková – filiálka Čaklov, Viera Nemcová – filiálka Zámutov, Vladimír Kmec – filiálka Hlinné, Ing. Helena Hudáková (Soľ), Ing. Mária Antolová (Soľ), Daniela Jakubová (Čaklov), Gabriela Beňková (Zámutov), Mgr. Miroslav Krištan (Hlinné)

Delegáti na seniorálny konvent: Stanislav Michalík, Anna Demčáková, Viera Nemcová, Milan Jenčo; náhradní delegáti: Štefan Hajník, Peter Majerník, Jozef Onder, Matej Matta