Zborová mládež v cirkevnom zbore funguje a má svoje pravidelné stretnutia počas šk. roku.

Vždy sobota o 18:00 na fare.