Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Soľ
Mgr. Ľuboš Kubačka - zborový farár / konsenior: + 421 918 828 322
Viera Ďorďovičová - zborová dozorkyňa: +421 908 996 872
Soľ 51, 094 35 Soľ
IČO: 31967051
IBAN: SK19 0900 0000 0001 0788 8978
Telefónne číslo: 
+421 57 449 63 35
E-mail: sol@ecav.sk
Web: https://www.sol.ecav.sk/
YouTube: http://www.youtube.com/@ecavSOL
Facebook: 
https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-na-Slovensku-SO%C4%BD-100588788083894