DSC_4918.JPG

Opäť začal fungovať pravidelne počas školského roka, od októbra 2006. Pravidelné nácviky spevokolu bývajú každý utorok o 18:00h.  Zborový spevokol začala viesť: Mgr. Zuzana Kubačková – zborová kaplánka, ktorá ho dirigovala. Od januára 2009 do Veľkej noci dirigoval i viedol spevokol Mgr. Jozef Goga.

Od Veľkej noci spevokol nacvičuje i diriguje Mgr. Ľuboš Kubačka – zborový farár.
Náš zborový spevokol je štvorhlasný a skladá sa z 20 mužov a žien. Zborový spevokol spieva duchovné piesne a vystupuje pri výročitých slávnostiach, sviatkoch, zúčastňuje sa i rôznych pozvaní mimo cirkevného zboru.