Zborový dorast v cirkevnom zbore funguje a má svoje pravidelné stretnutia, počas školského roku v piatok o 18:00 na fare.

POZÝVAME ŤA NA DORAST 

      Na doraste máme spoločenstvo mladých teenegerov. Na biblických hodinách pre dorast spievame piesne, modlíme sa, uvažujeme nad Božím slovom. Po skončení duchovnej časti máme spoločné aktivity: spoločné hry, alebo vzájomné rozhovory. Raz do roka má dorast i letný biblický tábor.

Je tu fajn partia – PRÍĎ A PRESVEDČÍŠ SA!