1) CESTA ZA SVETLOM

Publikácia básní, ktorú napísala s. dozorkyňa Viera Ďorďovičová. Túto publikáciu vydal cirkevný zbor pri 100. VÝROČÍ POSVÄTENIA CHRÁMU BOŽIEHO V ZÁMUTOVE v r. 2020

2) VY STE SOĽ ZEME 

Dejiny evanjelického a. v. cirkevného zboru Soľ. Zostavila Mgr. Zuzana Kubačková, nám. farárka. Kniha bola vydaná v r. 2017 - pri 500. VÝROČÍ REFORMÁCIE (1517 - 2017)


3) KRONIKA EV. A. V. CZ V SOLI (1792-1855) 

Zostavil Prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD., Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2013.

VŠETKY TRI PUBLIKÁCIE SÚ K DISPOZÍCII NA PREDAJ: 

Cesta za svetlom 5€; Vy ste soľ zeme 12€; Kronika ev. a v. cirkevného zboru 7 €.