KTO MÁ ZÁUJEM PODPORIŤ NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR FINANČNE, MÔŽE TAK UROBIŤ 

VKLADOM NA BEŽNÉ ÚČTY:

SOĽ: SK1909000000000107888978

ČAKLOV: SK9409000000000560535994

ZÁMUTOV: SK0209000000000560501954

HLINNÉ: SK6309000000000560203260

  — ĎAKUJEME! —

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý dobrý skutok.“(2K9,7-8)