CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA SOĽ  patrí do východného dištriktu ECAV - do šarišsko zemplínskeho seniorátu. Tvorí ho: matkocirkev Soľ; filiálky: Zámutov, Čaklov, Hlinné, Zlatník,  Jastrabie; diaspora: Rudlov.  Má 1044 členov. VIAC O NÁS SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ NA TEJTO STRÁNKE, ALEBO NA FACEBOOKU: 

-> https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-na-Slovensku-SO%C4%BD-100588788083894

ALEBO SI NÁS POZRIEŤ NA YOUTUBE KANÁLI:

-> https://www.youtube.com/channel/UCfXk802vBtx1fvaSJjF4U0Q?view_as=subscriber