Služby Božie sa konajú každú nedeľu nasledovne:

Zámutov: 08:00h.

Čaklov: 09:30h. 

Soľ: 09:30h. - VYSIELANÉ PRAVIDELNE AJ NAŽIVO - YOUTUBE / FACEBOOK CZ ECAV SOĽ

Hlinné: 11:00h.