V zbore je vytvorený priestor aj pre rodiny s deťmi, pre vzájomné stretávanie sa v rámci rôznych aktivít v zbore, túry, zborové dni, zborové zájazdy...