ZO STRETNUTIA - DŇA DETÍ A DORASTU…

ZO STRETNUTIA - DŇA DETÍ A DORASTU…

ma: V jame s levmi.
Ďakujeme Pánu Bohu i všetkým, ktorí pomohli, či darovali pre deti občerstvenie.